Kihoro Hohepa- Te Takapū o Rotowhio Student Story

July 25, 2022 | The National Stone and Bone Carving School, Te Puia Blog

Kihoro Hohepa- Te Takapū o Rotowhio Student Story

Monday 25th July, 2022

Photographer – Tipene Oneroa

 

Ko Te Arawa te waka

Ko Matawhaura te maunga

Ko Te Rotoiti-i-kite-ai-e-Īhenga te moana

Ko Ngāti Pikiao te iwi

Ko Ngāti Hinekura te hapū

Ko Hinekura te whare tupuna

Ko Niniurangi te wharekai

Ko Te Waiiti te awa

Ko Tawhakarere te whenua taurikura

Ko Te-Ahi-a-Tōrere te waka taua

Upoko māhewahewa.

 

Ko Te Oneroa kei te Ruatokia te ūkaipō

Ko Ngāti Rongomai te iwi

Ko Te Hiukura te marae

Ko Ngā-pūmanawa-e-waru-o-Te-Arawa te whare wānanga

Ko Te-awa-i-takapuwhaia te wharekai

Ko Torehitaua te waka taua

Ko au ko te whare o te riri

Ko ahau tēnei ko Kihoro Hohepa.

 

Why I came to Te Takapū/Te take i ruku ai?

He kōingo nōku kia ruku ai ki roto ki wēnei wānanga, ki roto i wēnei mahi whakairo. I tupu ake au i roto i te āo whakairo o Ngāti Tarawhai, o Ngāti Pikiao, Ki tāku e mōhio, Ko te nuinga o ngā whare tūpuna, whare wānanga i tupu ake ai e au i whakairohia e Kaka Niao, ko Te Amo rātou ko Wero. He tāonga tuku iho.

It is a deep desire of mine to delve in and understand the importance of our customs and protocols based around whakairo Māori. Raised in the environment of Ngāti Tarawhai and Ngāti Pikiao whakairo, I was fortunate to learn things pertaining to these carved meeting houses. Kaka Niao, Te Amo-a-Tai and Wero Tāroi are the tohunga whakairo, who inspired me to do what I do today. It is a treasure for them to be acknowledged and preserved.

 

What have I learnt/Ngā akoranga?

Ko āku pūkenga whakairo he whāngai nā Te Tumu whakarae o Te Takapū o Rotowhio, ko wai ake, ko Stacy Gordine. He tangata rongonui ki au, he nui taku whakaute ki ā ia. Nōku te whiwhi ki te ako, nōku hoki te maringa nui ki te noho ki raro i ngā akoranga a Matua Stacy, otirā, Te Takapū o Rotowhio.

The mindset and skills I have for whakairo today are an acknowledgement to Stacy Gordine. He has an important role in our wānanga pounamu and is someone I highly respect. I am thankful to learn, but I am more grateful to learn in this space, under the guidance of Matua Stacy here at Te Takapū o Rotowhio.

 

Advice/Kōrero akiaki?

Whāngaihia wōu kete kia kawea ki tua!

Learn as much as you can and share it!